STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

wprowadzenie: 
STAIC jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

 

Opis: STAIC składa się z dwu podskal, z których jedna (C-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (C-2) - lęku-cechy. Pytania składające się na podskale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.
 
Rzetelność: zgodność wewnętrzna obu skal jest wysoka, niższa stabilność bezwzględna, zwłaszcza skali C-1
 
Trafność: trafność teoretyczna obu skal potwierdzona w wielu badaniach: wyniki w STAIC korelują istotnie dodatnio z lękiem szkolnym oraz ujemnie z motywacją do nauki i osiągnięciami szkolnymi.
 
Normy: dla uczniów w wieku 10 - 14 lat.
 
Zastosowanie: do diagnozy przesiewowej - w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej - przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.
 
Wiek: dzieci, młodzież
 
Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 - 20 minut
 
Autorzy testu: C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. E. Lushene, J. Montuori, D. Platzek
Autorzy adaptacji: C. D. Spielberger, T. Sosnowski, D. Iwaniszczuk
Autor podręcznik: Aleksandra Jaworowska
Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Warszawa, 2005 
 
Opis testu pochodzi ze strony www.practest.com.pl
Właścicielem praw autorskich do testu jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach