SWLS Skala Satysfakcji z Życia

wprowadzenie: 
SWLS jest przeznaczona do indywidualnego i grupowego badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. Przeciętny czas badania: 2 minuty.

 

Opis narzędzia, jego własności psychometryczne, instrukcja badania i normy znajdują się w zbiorze "Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia" Zygfryda Juczyńskiego.
 
Autorzy testu: E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin
 
Autor adaptacji: Zygfryd Juczyński
 
 Opis testu pochodzi ze strony www.practest.com.pl
Właścicielem praw autorskich do testu jest Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.