KWM Kwestionariusze "Klasa Wobec Mnie", "Ja Wobec Klasy"

wprowadzenie: 
Zestaw kwestionariuszy stworzono na potrzeby diagnozy nieprzystosowania społecznego dzieci w klasie szkolnej.

 

Opis: narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy: A - Klasa wobec mnie (26 pozycji) i B - Ja wobec klasy (24 pozycji). Na pozycje testowe składają się opisy różnych sytuacji występujących w szkole oraz, pojawiające się w odpowiedzi na nie, reakcje. Badany ocenia - na pięciostopniowej skali - z jaką częstotliwością doświadcza tych reakcji.
 
Rzetelność: szacowaną zgodność wewnętrzną testu można określić jako zadowalająco wysoką.
 
Trafność: korelacje wyników kwestionariuszy z różnymi zmiennymi związanymi ze społecznym i poznawczym funkcjonowaniem w szkole.
 
Normy: dziewczęta i chłopcy z IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz I-III klasy gimnazjum.
 
Zastosowanie: diagnozowanie nieprzystosowania społecznego dzieci w sytuacji szkolnej.
 
Wiek: dzieci od 10 do 15 lat
 
Procedura: przede wszystkim badania indywidualne; badany wypełnia oba kwestionariusze; czas badania nieograniczony - przeciętnie wynosi 30 minut
 
Autorzy: Anna Zwierzyńska i Andrzej Matuszewski
Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Warszawa, 2006
 
Opis testu pochodzi ze strony www.practest.com.pl
Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach